Danh sách Phim sản xuất năm 1979

Kẻ Rình Mò HD Kẻ Rình Mò Stalker 1979
Thiếu Lâm Đại Sư HD Thiếu Lâm Đại Sư Shaolin Abbot 1979
Tiểu Quyền Quái Chiêu HD Tiểu Quyền Quái Chiêu Fearless Hyena 1979
Công Lý Cho Tất Cả HD Công Lý Cho Tất Cả ...and justice for all. 1979
Quái Vật Không Gian :Phần 1 HD Quái Vật Không Gian :Phần 1 Alien :Season :Season 1 1979
Chiếc Trống Thiết HD Chiếc Trống Thiết The Tin Drum 1979
Chuyện Tình Manhattan HD Chuyện Tình Manhattan Manhattan 1979
Người Đi Tìm Mặt Trăng HD Người Đi Tìm Mặt Trăng Moonraker 1979
Bạo Chúa Caligula HD Bạo Chúa Caligula Caligula 1979
Tay Đấm Huyền Thoại :Phần 2 HD Tay Đấm Huyền Thoại :Phần 2 Rocky Ii 1979
Bạo Chúa SD Bạo Chúa CALIGULA 1979
Bạo Chúa HD Bạo Chúa Caligula 1979
Jesus HD Jesus (1979) 1979
Cô Gái Đức Hạnh HD Cô Gái Đức Hạnh Tess 1979
Người Đi Tìm Trăng HD Người Đi Tìm Trăng Moonraker 1979
Du Hành Giữa Các Vì Sao HD Du Hành Giữa Các Vì Sao Star Trek: The Motion Picture 1979
Ma Cà Rồng Nosferatu HD Ma Cà Rồng Nosferatu Nosferatu The Vampyre 1979