Danh sách Phim sản xuất năm 2016

Rào Chắn Sắc Tộc HD Rào Chắn Sắc Tộc Fences 2016
Quái Vật Biển Sâu HD Quái Vật Biển Sâu The Creature Below 2016
Điệp Viên Không Hoàn Hảo HD Điệp Viên Không Hoàn Hảo Central Intelligence 2016
Quái Vật Hồi Sinh HD Quái Vật Hồi Sinh Victor Frankenstein 2016
Bạch Vương HD Bạch Vương The White King 2016
Dạ Khổng Tước HD Dạ Khổng Tước Night Peacock 2016