Danh sách Phim sản xuất năm 2018

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ 23/?? Tập Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ The Legend of Sumoer 2018
Thời Đại Lập Nghiệp 10/?? Tập Thời Đại Lập Nghiệp Entrepreneurial Age 2018